Other publications

AmCham Elektronikai gyártás tankönyv 2019

AmCham Elektronikai gyártás tankönyv 2019

Adobe PDF dokumentum, 13.71 MB

Ezt a kiadványt az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága állította össze annak elősegítése érdekében, hogy az ágazatban dolgozó munkatársak rendelkezésére álljon egy egységes, átfogó, könnyen tanulható tananyag. Célunk, hogy a tananyaggal hozzájáruljunk a szakma legalapvetőbb ismereteinek egységes elsajátításához, megkönnyítve ezzel mind az oktatók és a tanulók, mind pedig a munkáltatók helyzetét.

Második, átdolgozott és frissített kiadás (2019 augusztus)

Vállalkozni Jó! - Az AmCham Hungary kiadványa

Vállalkozni Jó! - Az AmCham Hungary kiadványa

Adobe PDF dokumentum, 6.12 MB

Huszonegylegendás, ismert és feltörekvő magyar vállalkozó sikertörténetét mutatja be az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) interjúkötete, a vállalkozói kedv felpezsdítése, illetve legjobb gyakorlatok, etikusan felépülő vállalatok bemutatásának céljából. A kötet bemutatja azt a pozitív gondolatiságot és hozzáállást, ami a legsikeresebb vállalkozókat hozzásegítette, hogy garázscégekből jelentős sikerű vállalatokká nőhessenek. A kötetben csak tizenhét történet kapott helyet, de mellettük még számos magyar vállalkozóra lehetünk büszkék, és ez a szám napról napra nő!

Elektronikai termékek javítása_2012_08_23

Elektronikai termékek javítása_2012_08_23

Adobe PDF dokumentum, 6.33 MB

Ezt a tananyagot az AmCham elektronikai Gyártók Bizottságának két tagvállalata, az NI Hungary Kft. és a Flextronics International Kft. munkatársai készítették. A jelen művet, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, vagy harmadik személyek számára elektronikus úton hozzáférhetővé tenni, továbbá bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – az NI Hungary Kft. és a Flextronics International Kft. engedélye nélkül közölni. Az előzőekben foglalt korlátozás nem vonatkozik a tudományos és oktatási célra történő felhasználások körében a mű egészének letöltésére, papíron történő többszörözésére, ha az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

Elektronikai termékek hibaelemzése (javított) 2012-07-02

Elektronikai termékek hibaelemzése (javított) 2012-07-02

Adobe PDF dokumentum, 17.9 MB

E könyv elkészítését támogató és szervező NI Hungary Kft. valamint szakközépiskolánk, a debreceni Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium között évek óta tartó egyre szorosabb együttműködés épült ki. Az ipari és szakképzési közös szándék, amely alapján felkészült pályakezdő technikusok kerüljenek ki piacképes ismeretekkel a munka világába találkozott, és rendhagyó elméleti valamint gyakorlati tanítási órák keretében valósult meg. E könyv szerzőinek közreműködésével országosan is egyedülálló, korszerű szakismeretek megszerzésére vált lehetőség szakközépiskolánk keretein belül. 

Századvég tanulmány: Az FDI szerepe a hazai gazdaságban

Századvég tanulmány: Az FDI szerepe a hazai gazdaságban

Adobe PDF dokumentum, 2.72 MB

Az AmCham  2011. júliusában felkérte a Századvég Gazdaságkutató Zrt. munkatársait egy kutatás elvégzésére. Tudományos igényű, tárgyilagos és hiteles válaszokat vártunk arra a kérdésre, milyen a külföldi működő tőke jelene és jövője a magyar gazdaságban, mivel ezt így kevesen kutatták eddig.  

Glossary of Corporate Governance and Business Integrity Terms

Glossary of Corporate Governance and Business Integrity Terms

Adobe PDF dokumentum, 1.8 MB

Many hundreds of volunteer working hours, 125 articles, 25 distribution partners and 5 editors. This capacity was required to create a second and expanded version of AmCham’s Responsible Corporate Governance and Business Integrity Glossary. It explains and defines numerous business ethics and corporate governance words and phrases, which have not yet been published in the Hungarian language.  It therefore contributes to promoting the research of ethical business models and the adoption of this vocabulary into everyday use. 

Felelős Vállalatirányítási és Üzleti Etikai Szótár

Felelős Vállalatirányítási és Üzleti Etikai Szótár

Adobe PDF dokumentum, 1.84 MB

Több száz önkéntes munkaóra, 125 szócikk, 25 terjesztési partner, 5 szerkesztő. Ennyi kellett ahhoz, hogy elkészüljön a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) Felelős Vállalatirányítási és Üzleti Etikai Szótárának második, bővített kiadása. A szótár számos eddig magyarul nem ismert vagy nem használt üzleti etikai és vállalairányítási kifejezést magyaráz meg és értelmez, ezáltal segítve az etikus vállalati viselkedési modellek kutatását és átültetését a mindennapi gyakorlatba. Az új szótárnak köszönhetően a jövőben a magyar üzleti nyelvben is meghonosodhatnak olyan – eddig túlnyomórészt angol nyelven használt – kifejezések, mint „Insider Trading”, „Chinese Wall”, ’Whistleblower”, továbbá megtudhatjuk, mit jelent speciális gazdasági környezetben a „fehér lovag” vagy az „arany ejtőernyő”.

Egyszerű Robotika - A Mindstorms NXT robotok programozásának alapjai

Egyszerű Robotika - A Mindstorms NXT robotok programozásának alapjai

Adobe PDF dokumentum, 8.02 MB

A tananyag az NI Hungary Kft. jóvoltából szerepel az amcham.hu oldalon. 
Szerzők: Kiss Róbert, Badó Zsolt

Könyvünk azt a célt tűzte maga elé, hogy mindenki számára elérhető, egyszerű eszközökön keresztül mutassa be a robotok programozásának lehetőségeit, helyenként játékosnak tűnő formában. A bemutatott példák mögött olyan programozástechnikai eszközök és működési elvek húzódnak meg, amelyek alapjai lehetnek a robotika robbanásszerű fejlődésének, a jövő generáció mérnöki tudásának. 

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai, tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai, tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Adobe PDF dokumentum, 869.92 KB

For the English version click here: http://www.ecoda.org/docs/ECODA_WEB.pdf

Az AmCham a Deloitte-tal együttmûködve nyújtja át az Igazgatósági Tagok Egyesületei Európai Szövetségének (ecoDa) kezdeményezésére és kiadásában megjelent könyv magyar fordítását, melyet az ecoDa jóváhagyásával az AmCham készített. Az AmCham „Corporate Governance and Business Integrity” Bizottsága azért tartja fontosnak az ecoDa „Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe” magyar fordítását és kiadását, mert be kívánja mutatni a vállalatirányítás legjobb gyakorlatait és ösztönözni kívánja ezek hazai elterjesztését. A Bizottság meggyôzôdése, hogy ezen alapelvek szélesebb körû megismerése és alkalmazása hozzájárul Magyarország versenyképességének javításához. A könyv kiadását és a bennefoglalt alapelveket a vállalkozási szféra mellett hazai és nemzetközi vállalkozói és kereskedelmi, valamint szakmai kamarák is üdvözlik és támogatják. (Támogató partnereinket a kiadvány 5. oldalán név szerint is olvashatják.)

Common Sense - AmCham Healthcare Committee's Special Publication

Common Sense - AmCham Healthcare Committee's Special Publication

Adobe PDF dokumentum, 677.06 KB

A written summary of all topics discussed in the Series of healthcare debates – “Which is the way forward for health care?” The document was also shared with policy makers as a manifestation of the “consensus” of these debates and the representation of the expectations of the healthcare sector.

More info here: http://www.amcham.hu/amcham-publishes-paper-on-healthcare-strategy